Organisatieadvies

Waarom zou je de facilitaire diensten uitbesteden aan de markt? Misschien omdat je als organisatie je wil richten op het primaire proces en daardoor onvoldoende tijd en middelen hebt om de ondersteunende diensten te organiseren. Of omdat je continuïteit wil realiseren in je ondersteunende diensten, waardoor je bij uitbesteding terug kunt vallen op een groter geheel.
Organisaties groeien en krimpen veel sneller dan vroeger, waardoor flexibiliteit gewenst is en door uitbesteding beter kan worden gerealiseerd. Een veelgehoord argument voor uitbesteding is het reduceren van kosten, waarbij de gespecialiseerde marktpartijen veel goedkoper kunnen aanbieden. Dit laatste is natuurlijk maar ten dele waar, want door uitbesteding komen vaak ook verborgen kosten boven tafel. Dan wordt misschien duidelijk dat een medewerker van de facilitaire dienst ook activiteiten verricht voor het primaire proces en dus meer kost dan gedacht.

Kortom, uitbesteding is alleen succesvol als vooraf wordt nagedacht over de reden van uitbesteding en wat men als organisatie wil bereiken.

In korte workshops en op basis van een analyse van uw facilitaire organisatie, kan Felicias u helpen om het doel van uitbesteding vooraf in kaart te brengen. Wat is voor u als specifieke organisatie het beste model en hoe kunt u dit realiseren.